Θεραπευτική Ιππασία


Η θεραπευτική ιππασία είναι μια δραστηριότητα η οποία χρησιμοποιεί την κίνηση του αλόγου για να βελτιώνει νευρολογικές και αισθητητιακές δυσλειτουργίες σε ασθενείς με κινητικά και νοητικά προβλήματα.

Τι πετυχαίνουμε με αυτό:

  • Ομαλοποίηση μυικού πόνου
  • Βελτίωση ελέγχου κεφαλής, κορμού και λεκάνης
  • Αναχαίτηση πρότυπων κίνησης
  • Βελτίωση συντονισμού κινητικού και οπτικοκινητικού συστήματος
  • Βελτίωση ισορροπίας και προστατευτικών αντιδράσεων
  • Προώθηση σωστής στάσης του σώματος
  • Βελτίωση λόγου
  • Ανάπτυξη αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης
  • Αύξηση συγκέντρωσης και προσοχής

Οι θεραπείες γίνονται σε εξωτερικό περιβάλλον ύπαιθρο πολύ πλουσιότερο σε ερεθίσματα απο το συνηθισμένο αλλά και κερδίζοντας τα οφέλη από μια βόλτα και επαφή με τη φύση καθώς τρέφεται ψυχή και σώμα. Εφαρμόζεται κάτω από συγκεκριμένες προυποθέσεις, όπως ειδικά εκπαιδευμένα άλογα, ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον και ειδικό εξοπλισμό.